Werkwijze

Onze samenwerking

Tijdens onze eerste kennismaking verkennen we uw vraag, uw situatie. We verkennen of we als coach en cliënt ‘matchen’. Want dat is essentieel, ook de autonome keuze daarin.

Vervolgens gaan we een gezamenlijk traject in waarbij de werkelijke vraag wordt uitgewerkt en wordt omgezet naar concrete leerervaringen.

Daarbij worden diverse werkvormen ingezet: lichaamsgerichte methoden (o.a. bewustwording, spel, kracht, stem), gespreksvormen, korte meditatie, ontspannings- en ademhalingsoefeningen. Bij elke situatie past een werkvorm, waarbij het steeds gaat om die delen te activeren die in relatie staan tot uw emotionele gezondheid.

De sessies duren elk 1 ½ uur. Hoeveel sessies er nodig zijn, is afhankelijk van uw vraag en het verloop van het traject. Een traject is klaar wanneer het klopt. Gemiddeld 5 a 10 sessies.

Zo snel als mogelijk, maar zo lang als (voor u) nodig.